?

Log in

 
 
08 May 2012 @ 04:03 pm
#3 What is love ?  
It's not good, not bad either ;_;
  

    


       
      
       
   
   
     
    
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

 
•Please comment and credit beastplanetic if using!
•Do NOT hotlink anything.
•Thanks for watching my arts :)
 
 
Current Mood: worriedworried
Current Music: What Is Love - EXO
 
 
 
yumii0201yumii0201 on May 8th, 2012 01:46 pm (UTC)
e post mấy cái icon bên 360kpop rồi nhỉ
ss thích mấy cái của BEAST blend đẹp thế<3
moonlazymoonlazy on May 8th, 2012 03:52 pm (UTC)
em lọc lại hết các icon em làm từ đó giờ đấy ạ =))
tks ss <3
f: 봄 → Naturalkotetsu on May 8th, 2012 04:32 pm (UTC)
thanks for snsd! very pretty.
moonlazymoonlazy on May 8th, 2012 05:07 pm (UTC)
thankyu ^^
taffy: yoona goddesskisoap on May 9th, 2012 03:20 am (UTC)
Gorgeous icons you got here <3
moonlazymoonlazy on May 9th, 2012 07:48 am (UTC)
thanks ^^
junnie.junnie_park on May 9th, 2012 05:18 am (UTC)
http://pics.livejournal.com/moonlazy/pic/0003h124
vẫn thích cái màu này nhất <3
moonlazymoonlazy on May 9th, 2012 07:49 am (UTC)
cái đó là cái em làm lâu rồi nhưng thấy màu [...] quá nên k up :))
giờ quyết định up luôn :D
tks ss :x
theastar_94 on May 17th, 2012 05:19 am (UTC)
pretty icons! :)
took the myungsoo and jiyeon icons ^^
thanks for sharing! ♥
moonlazy: pic#115697263moonlazy on May 17th, 2012 12:26 pm (UTC)
thanks for using ^^

Edited at 2012-05-17 12:26 pm (UTC)
grigoatgrigoat on June 8th, 2012 01:32 pm (UTC)
Mun, Dê đây =))/ Chơi LJ hồi nào thế
moonlazy: pic#117250658moonlazy on June 9th, 2012 10:19 am (UTC)
em chơi mấy nay rồi anh ;)) thấy tên em cũng nghĩ là anh Dê nhưng sợ nhầm nên lại thôi ~
grigoatgrigoat on June 9th, 2012 04:57 pm (UTC)
sao k nhận mặt bà con =))
moonlazy: pic#117387919moonlazy on June 9th, 2012 05:22 pm (UTC)
người ta sợ nhầm hàng mà =)) mà sao Dê chưa up gì lên hết vây? >.
grigoatgrigoat on June 9th, 2012 05:35 pm (UTC)
Up đc cái pack icon cũ rích =))